Gdy­by można było czy­tać z księgi losu…

Gdy­by można było czy­tać z księgi losu…

…i może trze­ba przyszłym losom dać się jak ka­mień z gór potoczyć i widzieć świat, jak widzi posąg, co ma ka­mien­ne, mar­twe oczy? Wszystko w naszej egzystencji dzieje się po coś. Nie ma tu mowy o fuksach. Zawsze wywędrujemy we właściwe miejsce o właściwej porze, jeżeli to jest właśnie nasz czas. Wszystkie wylane łzy, niegdyś przemienią się w chwilę szczęścia. […]

Ciąża – dziewięć miesięcy stwarzania świata.

Ciąża – dziewięć miesięcy stwarzania świata.

Dzieci są dla nas największym skarbem, darem od Boga. To dla nich dążymy do lepszego życia, dzięki nim jesteśmy naprawdę szczęśliwe i zdajemy sobie sprawę z tego jak wielką potęgę ma miłość. Myślę, iż wielu ludziom stan błogosławiony kojarzy się z ułożonym życiem, a przede wszystkim ze związkiem małżeńskim. Jednak ja, wybrałam zupełnie inną drogę, […]

Każdy sen jest jak psycho­za.

Każdy sen jest jak psycho­za.

 [...] Ze wszys­tkim, co do niej na­leży: po­mie­sza­niem zmysłów, sza­leństwem, ab­surdem. Ta­ka krótkot­rwała psychoza.  Śniła mi się we śnie pewna rzeczywistość, która niebawem nadciągnie i uderzy, niczym grom z jasnego nieba. Na ja­wie świat jest dla wszys­tkich je­den i ten sam, ale we śnie każdy ucieka do włas­ne­go świata.  Odkąd wiatry przyniosły chłodne dni i noce, codziennie wpadam w przyjemne objęcia Morfeusza. Czuję jak mój […]

Młodość jest jak te bu­tel­ki, które roz­wa­laliśmy o ściany.

Młodość jest jak te bu­tel­ki, które roz­wa­laliśmy o ściany.

[...] Nie można ich skleić z pow­ro­tem, ale jest jeszcze szan­sa dla każde­go z nas, mar­nych ciuli, że przyj­dzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.  Każda droga, w którejś chwili się rozwidla. Jednakże w momencie, kiedy zbliża się ku kresowi, zaczyna coś nowego, wspaniałego, coś co niejeden człowiek nie jest w stanie docenić. Wakacje minęły nieubłaganie szybko, ale wszystko, co dobre momentalnie […]

Z każdym dniem, ruchy śmielsze.

Z każdym dniem, ruchy śmielsze.

Długo oczekiwany wypoczynek za nami. Ponad tydzień temu rodzinnie wybraliśmy się na wieś do babci, gdzie wypoczęliśmy do syta. Brak Internetu dobrze wpłynął na co niektórych, nawet na mnie. Teraz pora nadrobić zaległości. Wczoraj wraz z mamą zamówiłyśmy już kołyskę dla naszej Kruszynki. Już nie mogę się doczekać, kiedy paczka dojdzie do nas. Szukam tylko miejsca, […]