Każdy sen jest jak psycho­za.

Każdy sen jest jak psycho­za.

 [...] Ze wszys­tkim, co do niej na­leży: po­mie­sza­niem zmysłów, sza­leństwem, ab­surdem. Ta­ka krótkot­rwała psychoza.  Śniła mi się we śnie pewna rzeczywistość, która niebawem nadciągnie i uderzy, niczym grom z jasnego nieba. Na ja­wie świat jest dla wszys­tkich je­den i ten sam, ale we śnie każdy ucieka do włas­ne­go świata.  Odkąd wiatry przyniosły chłodne dni i noce, codziennie wpadam w przyjemne objęcia Morfeusza. Czuję jak mój […]

Młodość jest jak te bu­tel­ki, które roz­wa­laliśmy o ściany.

Młodość jest jak te bu­tel­ki, które roz­wa­laliśmy o ściany.

[...] Nie można ich skleić z pow­ro­tem, ale jest jeszcze szan­sa dla każde­go z nas, mar­nych ciuli, że przyj­dzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.  Każda droga, w którejś chwili się rozwidla. Jednakże w momencie, kiedy zbliża się ku kresowi, zaczyna coś nowego, wspaniałego, coś co niejeden człowiek nie jest w stanie docenić. Wakacje minęły nieubłaganie szybko, ale wszystko, co dobre momentalnie […]

Im bar­dziej chcę, tym więcej tracę.

Im bar­dziej chcę, tym więcej tracę.

Człowiek jest osobą nienasyconą. Zawsze pragnie więcej. Chciałabym móc wierzyć w szczerość, czy w bezinteresowną pomoc ludzi, jednakże coraz częściej zastanawiam się nad tym, czy zjadacze chleba posiadają jakiekolwiek serce, czy mają dobre intencje… W niedalekiej przeszłości spotykałam się z dziećmi szatana – dosłownie. Patrzą tylko, gdzie i jak podłożyć komuś nogę. Szkoda, że tak […]

Niepew­ność wciąż pod­my­wa fun­da­men­ty podjętych decyzji.

Niepew­ność wciąż pod­my­wa fun­da­men­ty podjętych decyzji.

Coraz to częściej zastanawiam się nad kwintesencja życia, nad tym, czy należycie podjęłam każdą decyzję… Tyle myśli przelatuje mi przez głowę, zarówno tych złych, jak i dobrych. Jednak w większej mierze wygrywają te niemiłe refleksje. Im bliżej jesteśmy końca sierpnia, tym dłużej upływa mi czas. W tym zamkniętym zegarze stoję całkiem sama. Z zagmatwanymi zamysłami oczekuję ratunku, pomimo wielu starań, krzyków i modlitw, […]

Są chwi­le, by działać i ta­kie, kiedy na­leży po­godzić się z tym, co przy­nosi los.

Są chwi­le, by działać i ta­kie, kiedy na­leży po­godzić się z tym, co przy­nosi los.

Ludzi tyle rzeczy czeka w ciągu całego życia. Na każdym kroku można natrafić na wszelkie niespodzianki, jakie zgotował nam los. Trzeba tylko umieć skorzystać z tego, co przyniesie nam nieunikniona konieczność. Jutro minie 279 dzień odkąd mnie i Mojego Ukochanego splotło coś niesamowitego. Mówią, iż w życiu nie ma przypadków. Może stąd trafiłam właśnie na […]