Rzeczy­wis­tość jest z tej sa­mej przędzy co i marzenia.

Rzeczy­wis­tość jest z tej sa­mej przędzy co i marzenia.

Lecz bied­na jes­tem: me skar­by - w marzeniach; Więc ci rzu­ciłam marze­nia pod stopy; Stąpaj os­trożnie, stąpasz po marzeniach. Czas studniówek dobiegł kresu. Wchodząc do gimnazjum rozmyślałam o ostatniej klasie liceum, o długiej, subtelnej, pełnej wdzięku sukni do ziemi w kolorze moich ukochanych róż. Romantyczne upięcie miało widnieć na mojej głowie. Magiczny makijaż, wspaniałe błyskotki na moim ciele, a co […]

Is­tnienie, które nie skry­wa w so­bie wiel­kiego sza­leństwa, nie ma żad­nej wartości.

Is­tnienie, które nie skry­wa w so­bie wiel­kiego sza­leństwa, nie ma żad­nej wartości.

W ostatnim czasie wiele się dzieje na mojej ścieżce życia. Wpadłam w istną karuzelę  perturbacji. Osobiście uwielbiam taki obrót spraw.  Za mną bardzo przełomowy moment, a mianowicie kontynuowanie edukacji. Czuję, że ta ciąża odmieniła całe moje istnienie. Zupełnie w innej mierze podchodzę do pewnych spraw. Wydaję mi się, iż bardziej odpowiedzialnie i z przekonaniem, gdyż […]

Każdy sen jest jak psycho­za.

Każdy sen jest jak psycho­za.

 [...] Ze wszys­tkim, co do niej na­leży: po­mie­sza­niem zmysłów, sza­leństwem, ab­surdem. Ta­ka krótkot­rwała psychoza.  Śniła mi się we śnie pewna rzeczywistość, która niebawem nadciągnie i uderzy, niczym grom z jasnego nieba. Na ja­wie świat jest dla wszys­tkich je­den i ten sam, ale we śnie każdy ucieka do włas­ne­go świata.  Odkąd wiatry przyniosły chłodne dni i noce, codziennie wpadam w przyjemne objęcia Morfeusza. Czuję jak mój […]

Młodość jest jak te bu­tel­ki, które roz­wa­laliśmy o ściany.

Młodość jest jak te bu­tel­ki, które roz­wa­laliśmy o ściany.

[...] Nie można ich skleić z pow­ro­tem, ale jest jeszcze szan­sa dla każde­go z nas, mar­nych ciuli, że przyj­dzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.  Każda droga, w którejś chwili się rozwidla. Jednakże w momencie, kiedy zbliża się ku kresowi, zaczyna coś nowego, wspaniałego, coś co niejeden człowiek nie jest w stanie docenić. Wakacje minęły nieubłaganie szybko, ale wszystko, co dobre momentalnie […]